3.    Binden en Boeien

Binnen de opleidingen voor technische en groene beroepen is de uitval groot. Om te zorgen dat jongeren in de opleiding blijven, moet het onderwijs eigentijdser en aantrekkelijker worden gemaakt. De interactie tussen het bedrijfsleven en het onderwijs kan een grote bijdrage leveren aan het aantrekkelijker maken van het onderwijs en een betere loopbaanoriëntatie. Door leerlingen eerder in contact te brengen met de beroepspraktijk krijgen ze een beter beeld van de carrièremogelijkheden en wordt de kans op tussentijdse uitval verkleind. Als ze dan eenmaal de opleiding afgerond hebben, is het van belang dat ze voor een technisch of groen beroep kiezen en daar ook in blijven werken. Het liefst in de regio.

Activiteiten binnen programmalijn 3:

Samenwerking opleidingen en bedrijven
De activiteiten die nu al in de regio plaatsvinden worden gebundeld. Waar nodig worden de activiteiten uitgebreid. Dit heeft o.a. geleid tot de start van Tech Express waarbinnen vier techniek opleidingsbedrijven in Geldermalsen samen met ROC Rivor Tiel nieuwe vakoverstijgende MBO BBL 2+3 opleidingen ontwikkelen en uitvoeren.

Meer informatie hierover? Neem contact op met  Jan Heeres.

Onderwijs helpt Onderwijs (OhO)
Vmbo leerlingen gaan ‘terug’ naar hun eigen basisschool om docenten te helpen bij het geven van technieklessen. Ze worden hier technisch en inhoudelijk gecoacht door mbo-leerlingen. Stagiaires van de Pabo zorgen voor didactische en pedagogische begeleiding.

Meer weten over Onderwijs helpt Onderwijs? Neem contact op met Dick de Jong of Klaas Stegeman.

Kennishuis Rivierenland
De Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) wil meewerken aan een uitbreiding van het hbo aanbod in  Rivierenland. Het accent ligt hierbij vooral op om- en bijscholing in het kader van Leven Lang Leren, Associate Degree (AD) Programma’s (samen met het ROC) en ervoor zorg dragen dat de bacheloropleidingen qua thematiek, stages et cetera goed aansluiten op het beroepenveld in Rivierenland. Ook is er aandacht voor innovatie en onderzoek op voor Rivierenland relevante thema’s waarbij MBO en voorgezet onderwijs leerlingen samenwerken met HBO studenten. Door deze activiteiten hoopt men dat afgestudeerden ook in Rivierenland blijven werken.

Meer weten over Kennishuis Rivierenland? Neem contact op met Cees de Jong.